Undergod - Lain Saukur Raheut


NAHA AING SALAH MUN AING NYAAH KA SIA
NEPI NGORBANKEUN HARTA BENDA JEUNG HARGA
NEPI POHO GAWE,POHO BABATURAN AJANG SIA...

EMANG AING SANGSARA TEU BISA MERE HARTA
TAPI SIA KUDU MIKIR
CINTA LAIN KITU CARANA ... 2x

Reff:
RAHEUT...LAIN SAUKUR RAHEUT
HATE AING RUJAD GARA-GARA SIA...
RAHEUT...LAIN SAUKUR RAHEUT
HATE AING RUSAK GARA-GARA SIA....

MONTONG SIA ASA PAYU KALALAKI
NAHA SIA NYALINGKUHAN AING, ARI AING SALAH NAON...
ABONG BOOL DENOK,ABONG AWAK MONTOK,ABONG PAYU KOPLOK 4x

#Back To Reff
Metal Pointer Rock On