Undergod - Raheut Jeung Raheut

salah naon ari
aing salah naon
dosa naon ari aing dosa naon
nepi ka sia mutuskeun aing
hate aing kumalayang tepi rek
bunuh diri ka jurang
dasar awewe goblog
aing raheut hate
dasar awewe tai
aing raheut hate
mabok jeung aing
nginum jeung aing
kagok teu eling
raheut jeung raheut hate aing
raheut jeung raheut hate aing
ngomong cinta ka aing
ngomong bogoh ka aing
naha mutuskeun aing
ngomong deudeuh ka aing
ngomong nyaah ka aing
naha jinah jeung batur
Metal Pointer Rock On