Opium - Kasisit Sabit Kalengkah Panca Ucap

Saucap kata nu bias nyieun perkara
Lain baheula lain ayeuna
Aing moal nepi ka neuteuli
Hiji mangsa nu geus di pika ngewa

Tega lara tega pati
Nista maja utama
Saucap kata nu pantes jang sia
Bonganan sia balaga

Sok geura balitungan jeung aing
Aing moal ngejat sasiku
Moal mundur salengkah
Sabab ieu aing nu rek mapagkeun pati sia

Kasisit sabit kalengkah panca ucap
Moal nepi ka ereun ku waktu
Moal nyerah moal ingkah
Najan keclak geutih pameakan

Saucap kata nu bias nyieun perkara
Lain baheula lain ayeuna
Aing moal nepi ka neuteuli
Metal Pointer Rock On