Forgotten - Balangsak

ngarasa diri euweuh arti
ngarasa hirup jiga tai
geuleuh ka diri hayang rubah euweuh aksi
euwueh deui wani ngan ukur pasrah diri

ngahujat anugrah ngadon hayang utah
ngadahar amarah hulu asa beulah
aing memang anjing beungeut jiga babi
hirup aing tai aing geuleuh kadiri

ruksak rangsak balangsak
ruksak rangsak balangsak

jiwa ruksak diri rangsak hirup balangsak
jiwa ruksak diri rangsak hirup balangsak
anjing
Metal Pointer Rock On