Undergod - Sirit Killer

MODAR ANJING,MODAR ANJING
IEU AING,IEU AING...
HAYANG NGEUNAH IEU NU AING
MONTONG LOBA NGOMONG
NAJAN MOMOK SAGEDE
TOLOMBONG
MONTONG LOBA BACOT
NAJAN SIA GES KOLOT

MODAR ANJING,MODAR ANJING
IEU AING,IEU AING...

SIRIT AING SIRIT JAYA
SIRIT ANU KUAT LILA
SIRIT ANU MATAK SIA JENGKER
MODAR ANJING MODAR ANJING .
IEU AING IEU AING !!
LAMUN HAYANG PUAS DIEU KU
AING
LAMUN HAYANG NGEUNAH DIEU
KU
AING ,
SIRIT AING SIRIT JAYA
SIRIT ANU KUAT LILA
SIRIT AING SIRIT KILLER
SIRIT ANU MATAK JENGKER
HAYANG NGEUNAH IEU NU AING
MONTONG LOBA NGOMONG
NAJAN MOMOK SAGEDE
TOLOMBONG
MONTONG LOBA BACOT
NAJAN SIA GEUS KOLOT
Metal Pointer Rock On