Undergod - Saguru Saelmu Ulah Ngaganggu

SIA NGELMU, AING NGELMU,
SAGURU SAELMU ENTONG
NGAGANGGU
AMAN GEUS EDAN,JALMA TAMBAH
EDAN
POHO KA BUMI POHO KA ALAM
TEU PADULI,AWAK RUKSAK
NU PENTING MAH,ELMU GEUS JADI
AWAK
SIA PREMAN,AING JAHAT
SIA EDAN,AING LEUWIH EDAN
SIA PERANG,MAWA BEDOG
AING TEU NEURAK DI BEDOG
REFF:
SIA NGELMU,AING NGELMU
SAGURU SAELMU TONG
NGAGANGGU
CUNGKLEUK LEUWEUNG
CUNGKLEUK LAMPING
LIEUK DEUNGEUN
LIEUK BATUR
JAMAN GEUS EDAN,JALMA TAMBAH
EDAN
POHO KA BUMI POHO KA ALAM
TEU PADULI,AWAK RUKSAK
NU PENTING MAH,ELMU GEUS JADI
AWAK
SIA PREMAN,AING JAHAT
SIA EDAN,AING LEUWIH EDAN
SIA PERANG,MAWA BEDOG
AING TEU NEURAK DI BEDOG
REFF:
SIA NGELMU AING NGELMU
SAGURU SAELMU TONG
NGAGANGGU
SIA SAKTI AING SAKTI
LAMUN PERANG TONG MAWA
BELATI!!!
Metal Pointer Rock On